Spiritueeltherapie

Spiritueeltherapie valt onder transpersoonlijke psychotherapie.

We kunnen met je samenwerken als je:

* je gids of spiritueel begeleid(st)er wilt ontmoeten;
* last hebt van angsten of fobieën;
* in je gedrag iets hebt dat je wilt veranderen; 

* een opvallende relatie hebt met je naaste, positief of  negatief; 
* kind het moeilijk heeft of problematisch gedrag vertoont;
* huisdier ongewenst gedrag vertoont;
* negatieve energie hebt in je aura; 

* last hebt van negatieve energieën (entiteiten) in je huis; 
* terugkerende dromen hebt;
* het verlangen hebt om spiritueel te groeien;

Wij gebruiken de volgende behandelmethodes:
* ontmoeting met je gids      -  de weg naar je gids weten en leren communiceren met hem of haar
* regressietherapie               -  terug in de tijd, herbeleven en verwerken;
* reïncarnatietherapie           -  terug in de tijd naar vorige levens, herbeleven en verwerken;
* voice dialogue                   -  spreken met delen (ook op afstand);
* ego states                        -  spreken met delen in trance;
* aura-exploiratie                  -  het verkennen en helen van je aura;
* rouwverwerking                  -  verwerken van het verlies van een geliefde, naaste of een ander verlies;
* bergkristal                          -  het verwijderen van negatieve energie (ook op afstand);
* child dialogue                     -  het via jou als ouder oplossen van de problemen van je kind;
* energetisch zuiveren           -  het reinigen van je huis van entiteiten (ook op afstand);
* balanceren                          -  het in balans brengen van de vier elementen die in ons energielichaam
* bach bloemsems                 -  het met deze remedies behandelen van tekorten in onze energie;
* coaching                             -  het ondersteunen en begeleiden bij je spirituele ontwikkeling.

Werken op afstand

Tenslotte: Veel mensen zenden ons per email een foto van zichzelf en vragen om onze positieve intenties ter verbetering van hun kwaliteit van leven. Volgens de methode die beschreven is in het het boek "Het Veld" van wetenschapsjournaliste Lynn McTaggert, mochten we een bijdrage leveren aan hun proces. Wil je dit ook, neem dan gerust contact met ons op via email.

Hypnotherapie

Met hypnotherapie kan je werken aan emotionele, psychische of lichamelijke klachten. Tevens is het een manier je bewuster te worden van allerlei belemmerende gedachten en gedragspatronen in je leven en je daarvan te bevrijden.

Deze vorm van therapie kan helpen meer balans en zelfvertrouwen te vinden en evenwichtiger in het leven te staan.

Hypnotherapie maakt doelgericht gebruik van een natuurlijke vorm van trance waardoor je het denken voldoende loslaat, maar toch alert en bewust blijf, om in contact te komen met diepere lagen van jouw bewustzijn. Op deze manier kom je, bijvoorbeeld, gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen, emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren en wordt inzicht verkregen in de oorzaak van de klachten.

Ook wordt contact gemaakt met het onbewuste en kan je bronnen aanboren in jezelf zoals nieuwe levensenergie waarmee nieuwe mogelijkheden en oplossingen ontstaan.

Methoden

Een combinatie van de volgende methoden kan worden toegepast:

Visualisaties, ontspanningsoefeningen, mindfulness-oefeningen, coaching, regressietherapie, innerlijk-kind werk, NLP, gestalt, reïncarnatietherapie, voorouderregressie, rationeel-emotieve therapie (RET), psycho-immunologie, werken met dromen

Acupunctuur


Acupunctuur is een van de pijlers van de Traditioneel Chinese Geneeskunde. Acupunctuur omvat verschillende therapievormen, zoals moxibustie en cupping, maar het grootste gedeelte is het inbrengen van zeer dunne naalden in het lichaam, op specifieke plaatsen die bewezen hebben effectief te zijn voor de behandeling van de aandoening.

Deze acupunctuurpunten zijn door de Chinezen over een periode van meer dan vierduizend jaar in detail in kaart gebracht. Meer dan duizend acupunctuur punten zijn er beschreven. In de laatste drie decennia heeft elektromagnetisch onderzoek de aanwezigheid en de locatie van deze punten bevestigd.

Het stimuleren van acupunctuurpunten doen sommige mensen al van nature, bijvoorbeeld door het over je ogen wrijven als je vermoeid bent, je slapen masseren als je hoofdpijn hebt of wrijven bij pijn.

Wat gebeurt er bij een acupunctuurbehandeling?

Moderne Westerse geneeskunde kan nog niet verklaren wat er gebeurt bij een acupunctuurbehandeling. De Chinese geneeskunde is gebaseerd op eeuwen oude theorieën over de stroming van Qi (uitgesproken als ‘tsjie’ -  een essentiële substantie die het lichaam voedt, beschermd en verwarmd) door goed te onderscheiden meridianen. Dit zijn energiebanen die door het hele lichaam lopen. In materiële zin zijn de meridiaan vergelijkbaar met de zenuw– en bloedbanen in het lichaam. 

Volgens bovengenoemde theorieën verbetert acupunctuur de circulatie van de Qi in het lichaam. Acupunctuur leidt de Qi naar die gebieden waar het tekort komt en draineert het daar waar het is geblokkeerd.  Met andere  woorden; acupunctuur herstelt de harmonieuze balans van het lichaam. In China is een gezegde: ‘Als er pijn is, dan is er geen vrije stroming van de Qi; als er een vrije stroming van de Qi is, dan is er geen pijn”. Acupunctuur  zorgt voor de vrije stroming van de Qi.

Acupunctuur kan soms in samenhang met andere therapievormen worden gebruikt.

 

Aura- en Chakrareading en -healing

Reading

Net als ieder ander levend organisme heeft elk mens een energetische uitstraling: de aura en daarin zijn specifiek de chakra's waarneembaar.
Je aura werkt als een soort harde schijf; alles wat je meemaakt alsook je reactie daarop en je gevoelens daarover worden opgeslagen.
Iemand die geoefend is in het lezen van de aura (een reader), heeft geleerd om deze energie te vertalen naar gedetailleerde informatie om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in patronen die in de loop van de tijd zijn ontstaan. De informatie die je tijdens een aurareading-consult krijgt, kan er toe bijdragen dat de kijk op jezelf en de wereld wordt verbreed, zodat je tot ruimere bewustwording kan komen.

Ook als onderdeel van een therapietraject kan een aurareading van onschatbare waarde zijn. Door zich af te stemmen op relevante informatie kan een reader op eenvoudige wijze inzcht bieden in het ontstaan van uiteenlopende problemen (blokkades) op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Door dat inzicht wordt het makkelijker om oordelen los te laten en liefdevoller naar jezelf te kijken. Daarnaast komt er ook informatie over mogelijke oplossingen naar boven en vaak ook een indicatie hoe je aan de hand van je eigen mogelijkheden en kwaliteiten daar zelf iets mee kunt doen.
Een aurareading brengt op eenvoudige wijze in kaart hoe een probleem op meerdere gebieden invloed uitoefent waardoor je snel tot de kern van de blokkade kan doordringen. Vervolgens kan, indien nodig, met behulp van bijvoorbeeld hypnotherapie of healing de blokkade worden opgelost.

Het is mogelijk om van te voren specifieke vragen te stellen maar zeker als de aurareading onderdeel uitmaakt van therapie, is dat niet noodzakelijk. Tijdens de reading wordt er vanzelf een rode draad zichtbaar die aangeeft wat er op dit moment in je leven speelt.

Healing

Bij een aura- en Chakrahealing wordt kosmische energie via de handen van de healer doorgegeven aan de behandelde persoon. Deze wordt niet aangeraakt tijdens de healing. Er wordt in het auraveld gewerkt.
De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De intake, waarbij ook de hulpvraag wordt vastgesteld.
  • De energetische diagnose,
  • De standaardbehandeling,
  • De detailbehandeling,
  • Een kort nagesprek.

Door het auraveld af te tasten kan de healer elke afwijking in het energiepatroon en in de chakra’s in kaart brengen. Wij noemen dit de energetische diagnose. Ook negatieve energieën en of patronen die zijn binnen gedrongen worden zo gevonden.

De behandeling is gericht op het harmoniseren van het energieveld en het verwijderen van stagnerende invloeden. Hierdoor kan de energie weer vrij gaan stromen waardoor je lichaam, ziel en geest de kans krijgen weer heel te worden.
Ook werken we aan het energetisch verhogen van je afweer tegen kwalijke invloeden van buitenaf. Denk daarbij aan hitte, kou, wind, bacteriën en virussen. De ervaren heelheid die daarna kunt ervaren, helpt je systeem op weg om op eigen kracht weer optimaal te functioneren. Healing brengt je dichter bij jezelf en bevordert veranderingsprocessen.   Aura van de mens                                                 Aura van een boomblad

Massage

Ontspanningsmassage

Bij deze massage voelt u de spanning van u afglijden. Samen met ontspannende muziek, de fijne sfeer in de kamer en aromatische oliën, kunt u niet anders dan loslaten en genieten van de warmte en de positieve effecten van deze massage op uw lichaam en geest. Een presentje aan jezelf.

In overleg wordt aangeraden om voorafgaand aan de massage een infrarood saunabad te nemen. De spieren zijn dan al lekker zacht en de massage helpt je nog verder op weg in het loslaatproces.

Ayurvedische massage

Het effect van een ayurvedische massage betreft zowel het reinigen, ontspannen, voeden en balanceren van het fysieke lichaam, de emotionele toestand, als de geest. Het brengt lichaam en geest dichter bij elkaar en stimuleert het zelfregulerend/zelfherstellend vermogen van het lichaam. 

De massage draagt onder andere bij aan:

  • het activeren van het lymfesysteem en de bloedsomloop
  • het bestrijden van stress, vermoeidheid en slapeloosheid
  • de bewustwording van het lichaam
  • verlichting van de spierspanning
  • herstel van vitaliteit van lichaam en geest

Ayurvedische massagetherapie is meer dan het masseren van spieren, pezen en gewrichten. Het geeft je de mogelijkheid om naar jezelf te kijken en jezelf te ervaren. De ayurvedische massagetherapie kan deuren openen, een reis zijn, waardoor je je bewuster wordt van wat er zich in je afspeelt op fysiek, psychisch en emotioneel niveau. Het kan een aanzet zijn tot verandering.

Extra effect: Infrarood sauna

Door na de ayurvedische ontspanningsmassage of therapeutische massage een saunabad te nemen worden de afvalstoffen vloeibaar gemaakt en gemakkelijker uitgescheiden. Een saunabad heeft een diepe ontspannende werking.

Hotstone-massage

Bij deze massage worden warme basaltstenen gebruikt. U kunt kiezen voor een massage waarbij de stenen af en toe gebruikt worden of voor een sessie waarbij de aandacht vooral op het werken met de stenen is gericht. Zij dienen dan als ‘massagegereedschap’.

Stenen zijn verbonden met het element ‘aarde’. Deze sessie heeft vooral invloed op de onderste chakra`s. Veel mensen voelen zich na een hotstone-massage weer gegrond en geaard.

 

 

 

 

 

Subcategorieën

Aanvullende gegevens