Bach Bloesem remedie

Dr. Bach (1886-1936) was een regulier arts en homeopaat.De stelling van Edward Bach luidde: Behandel de mens in plaats van de ziekte oftewel behandel de gemoedstoestand van de mens in plaats van de ziekte. Net als veel artsen tegenwoordig, geloofde hij dat de gemoedstoestand een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en genezen van ziekten.
Deze geneeswijze maakt gebruik van bloesem-essenties die de levenskracht van bloesems bevatten. De bloesems zijn afkomstig van wilde struiken, bomen en planten.
De Bach remedies kunnen bijvoorbeeld zorgen, paniek, irritatie, verdriet en onzekerheid verhelpen. Ook vermoeidheid, pessimisme en ongeduld zijn zo werkelijk te genezen.  Al op korte termijn gaat men zich prettiger en vooral meer zichzelf voelen.

Tegenwoordig worden deze veilige en milde remedies over de hele wereld gebruikt door o.a. artsen, tandartsen, dierenartsen en psychotherapeuten.

De bloesemremedies zijn volkomen veilig te gebruiken, hebben geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en hebben alleen een positieve invloed op de werking van geneesmiddelen of behandelmethodes.

Door hun milde en ondersteunende werking kunnen ze gebruikt worden door mensen van alle leeftijden; door baby's zowel als ouderen en ze zijn ook werkzaam bij planten en dieren

Deze remedies gebruiken we vaak ter ondersteuning van therapie en zijn vrij te koop bij apotheek en drogist.

 

Duurzaam

Ecologie is voor ons een lifestyle.

Het is onze actie tegen natuur-vernieling en menselijke uitbuiting.

Op dit stukje aarde wordt niets en niemand uitgebuit en streven we naar een vrije, rechtvaardige en ecologisch harmonieuze wijze van samen leven.

Dit houdt  onder andere ook in het gebruik van natuurlijke producten in alle aspecten van ons leven, bv bij het gebruik van de huishoudelijke producten zoals was- en schoonmaakmiddelen, maar ook eten we zoveel mogelijk onbespoten voeding, hebben zorg voor de natuur en gebruiken zonnewarmte en regenwater voor huishoudelijk gebruik.

Materiaal en grondstoffen worden niet verspilt, maar zo mogelijk hergebruikt. Samen ruilen en delen is een ander belangrijk aspect van milieubewust omgaan met grondstoffen. Om die reden maken de Vrienden van La Renardière via deze website gebruik van een ruilsysteem. Samen werken, lachen, huilen en delen zorgt ook voor duurzame relaties.

Duurzaam bosbeheer
Per 13 februari 2009 is ons bos PEFC gecertificeerd. Hiermee is aan onze duurzame manier van bosonderhoud een formele erkenning gegeven. In het kort betekent het dat we onze bossen op het landgoed, samen zo'n 32 hectare, beheren op een manier die
rekening houdt met de ecologische en sociale functies die het bos vervult, nu én in de toekomst. Ook het bos willen we zodanig beheren dat het systeem van permacultuur hier zijn werk kan doen.

Bewust watergebruik
De huizen van La Renardière bevinden zich op een heuvel, gelegen tussen twee dorpjes. Vanaf de bouw in 1935 tot op heden is het domein nooit aangesloten geweest op het waterleidingnet. Om toch over water te kunnen beschikken wordt iedere mogelijkheid benut om hemelwater op te vangen. Water stroomt vanaf de daken van de gebouwen via grindfilters in betonnen bassins onder de huizen waar het donker en bij een constante lage temperatuur wordt opgeslagen.
Middels pompen in de kelders worden de leidingen in de huizen weer van waterdruk voorzien.
Dit opgevangen regenwater is uitstekend te gebruiken voor allerlei toepassingen zoals douchen, wassen, toiletspoelingen etc. Consumptie rechtstreeks uit de kraan wordt echter afgeraden, daarvoor is mineraalwater uit flessen beschikbaar.
Verder hebben we allerlei waterbesparende maatregelen genomen om het watergebruik te verminderen, waaronder waterbesparende toiletten en spaardouchekoppen.
Daarnaast vragen wij onze gasten bewust met water om te gaan en het niet onnodig te verbruiken.


Zonne energie
Twee huizen zijn voorzien van zonnepanelen met bijbehorende systemen die voor de warmwatervoorziening zorgen. In de zomer is het rendement het hoogst, in de winter zijn ze minder effectief.


Stoken op hout
Om de huizen warm te houden stoken we biomassa in de vorm van hout, uiteraard uit eigen bos. Met een sfeervolle houtkachel zorgen we voor de nodige warmte in koude tijden.

 

Gebruikers overeenkomst

gebruikersoveereenkomst:

Bijen

Toen wij enkele jaren geleden enthousiast met imkeren begonnen, zochten we een mooie plek aan de rand van het bos dichtbij het meditatiehuisje uit. Twee bijenkasten kregen daar hun plek. Ideaal, dachten we. Goede uitvlieg mogelijkheden naar allerlei drachtplanten in de directe omgeving en bv in het voorjaar veel koolzaad, en zonnebloemen. Na het eerste jaar ontdekten we dat deze standplaats ook zijn nadelen had ivm met de overmatige belangstelling voor de kasten met hun zoete inhoud door o.a. grote bosmieren, verschillende soorten muizen en vossen. Hierdoor hebben de eerste twee volkjes de winter niet overleefd.

Wij vonden een nieuwe standplaats voor de kasten op de tennisbaan. Tegelijkertijd besloten we een mooie bijenstal te maken waar we de nu nog lege kasten inzetten en onze spullen konden bewaren. Makkelijk toch?


Nu nog nieuwe volkjes. Hier kwam de natuur ons te hulp. Begin juni 2015 hoorden we het bekende zoemende geluid van veel bijen. Toen we gingen kijken was een zwerm bezig om zich in één van de kasten te vestigen. Een imposant gezicht en voor hen een opgeschud bedje dus.
Nadat we van de verbazing hierover waren bekomen, gebeurde enkele dagen later hetzelfde met de tweede kast. Kennelijk waren ze toch wel onder de indruk van de riante behuizing die we klaar hadden staan of moeten we dit onder 'imkergeluk' rekenen?
Hoe het ook zei, we hadden weer twee volkjes en zijn zo de zomer in gegaan.

De waarde van bijen voor ons mensenBijen Ben

Miljoenen jaren geleden, lang voordat er ook maar een mens deze aarde bewoonde, waren de bijen al met hun werk begonnen. Immers de bijen zorgen voor 80% van alle bestuiving. De rest is door de wind en andere vormen. Het was een bijzondere tijd in de evolutie toen de bijen verschenen.

Bijen werken samen met planten, bomen, struiken en hun bloemen en voorzien zo in de voeding voor mens en dier. Een mooi ecologisch natuursysteem.

Als je vandaag eet, sta dan eens stil bij het aandeel dat het werk van de bijen hebben gehad in je maaltijd. Zonder bijen zou ons bord gedeeltelijk leeg zijn.

Sinds het begin zijn er eonen voorbij gegaan en op een goede dag was er de eerste mens. Hij keek om zich heen en vond zijn tafel gedekt.

Een derde van al ons voedsel komt voort uit de bestuiving door bijen. Veel vruchten, groenten en granen zullen, als de bijen verdwijnen, enkel nog in onze herinnering bestaan. Wat zal dit betekenen voor de mens, maar ook voor de dieren en de planten?

Bijensterfte

Er is iets ernstigs aan de hand met de bijen. En het lijkt er op dat we kunnen zeggen dat de mens daar een grote factor in is. Enige tijd geleden  lazen we in ecologische vakbladen over de verdwijning van de bijen in China. Daarom is men daar begonnen met bestuiving van vruchtbomen met de hand, door mensen dus. Op You Tube vind je daarover filmpjes. Het is in China en op de Filipijnen inmiddels een gewone zaak geworden. Wij vinden dit eigenlijk te gek om waar te zijn. De bijen worden vermoord en in plaats dat de veroorzakers hiervan worden aangepakt, kiezen we ervoor het symptoom te bestrijden (Waar heb ik dit meer gezien?).

Maar ook in Europa en de VS sterven er de afgelopen jaren vele bijenvolken. In Duitsland is gebleken dat van de 30 bijen er 29 gif van de bestrijdingsmiddelen in zich dragen.

De Amerikaanse multinational Monsanto, die o.a. verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en introductie van steriele zaden (waardoor na 1x planten de volgende plant geen vruchtbaar zaad draagt...je moet dan bij Monsanto weer nieuw zaad kopen), heeft onder andere in India willens en wetens door genetische manipulatie het stuifmeel van voedingsgewassen vergiftigd, zodat bijen er sterven als ze hun werk doen. Ook de firma Bayer speelt hierin een dubieuze rol.

In de VS verdween in 2007-2008 1/3 van alle bijenvolken.
Daarnaast is er sprake van de Varroa mijt, het verlies aan habitat en de straling van mobiele telefoons, wifi etc., als oorzaken van het verdwijnen van de bijen.

Op La Renardière willen wij een bijdrage leveren om deze bijzondere diersoort te helpen overleven. We geven hen daarom een plek op ons landgoed. Daartoe hebben we reeds in 2011 een cursus bijenhouden (imkercursus) gevolgd.

Alsof ze wilden zeggen ‘Hier zijn we’, heeft in 2012 een zwerm bijen spontaan hun intrek genomen in één van de niet gebruikte schoorstenen. In 2013 zijn we daarop actief met het bijenhouden begonnen.

We zijn erg blij met de hulp van Matthijs van der Eng. Van hem konden we kasten en materialen kopen en als ervaren imker stond hij ons vanuit Nederland met raad en daad bij.

Subcategorieën

Aanvullende gegevens