Activiteiten 2019

 

Superbewustzijn, deel 1  za 18 t/m vr 24 mei

Meditatieve Stilteweek  za 15  t/m vr 21 juni

Superbewustzijn, deel 2  za 28 september t/m vr 04 oktober

Superbewustzijn, deel 3  Nog niet ingepland, vraag via email.

Superbewustzijn, deel 4  Nog niet ingepland, vraag via email.

Alle weken zijn op basis van zelfverzorging.

 

 

Superbewustzijn, deel 1

De ontwikkeling van het Superbewustzijn, een moderne inwijdingsweg.

Uitgangspunt van deze serie bijeenkomsten zijn de hieronder geformuleerde stellingen.

1. De mens ervaart van nature een innerlijke drive om zijn bewustzijn te vergroten.
2. De mens ervaart van nature een innerlijke drive om de ander te helpen, te ondersteunen.
3. De mens heeft van nature behoefte aan een spirituele dimensie in zijn leven.
4. De mens is onderdeel van een veel groter geheel, zijn bewustzijnsgroei draagt bij aan de groei in ontwikkeling van dat grote geheel.
5. De mens is van nature een positief en constructief ingesteld wezen.

Als deze stellingen waar zijn, zouden we allemaal leven in een wereld waar geen angst, armoe, oorlog en verdriet is. We kennen dan onbaatzuchtigheid, vrede en liefde.

Je kunt je afvragen waarom dat er dan niet is.
Dat is omdat we nog niet hebben verteld dat er krachten zijn, zowel in onszelf als overal om ons heen, die de realisatie van deze stellingen tegenwerken. Wij noemen dit de tegenwerkende krachten.

Kunnen jij en ik en wij allemaal er iets aan doen om deze tegenwerkende krachten te minimaliseren of uit te schakelen?
Ja, dat kan, maar dan zullen we ons eerst van dit alles bewust moeten worden.

Zolang dit bewustzijn er nog niet is, overkomt het ons allemaal. We voelen ons dan vaak als een kat in een vreemd pakhuis die op geen stukken na weet waar hij de uitgang kan vinden.

Is dit bewustzijn er wel, dan verandert dit niets aan de aanwezigheid en de aard van de tegenwerkende krachten, maar wel aan de manier waarop we er mee om kunnen gaan. Het wordt dan bestuurbaar voor ons, we hebben keuzen. In het hedendaags jargon noemen we dit ‘wakker worden’.

Het zal je dan ook niets verbazen dat we ons in dit eerste deel bezig zullen houden met deze tegenwerkende krachten. Wie of wat zijn dit, zowel in onszelf als om ons heen? Kennen en herkennen is de boodschap, eerst tijdens deze week en daarna in jouw dagelijkse leven.
We gaan op zoek naar de wereld achter de ‘werkelijkheid’ en zullen merken dat ‘niets is wat het lijkt te zijn’. Ook zul je merken dat alle leefgebieden van de mens er bij betrokken zijn. Je gaat ontdekken wat je er praktisch, gewoon in je dagelijkse leven, aan kunt doen om jezelf naar een hoger niveau van bewustzijn te brengen.

Al met al belooft deze week een interessante eerste stap te worden op weg naar het Superbewustzijn. Natuurlijk zijn we niet alleen met theorie, filosofie of feitenkennis bezig. Praktisch invullen en beleven vormen onderdeel van het programma.

Heb je nog vragen? Schroom dan niet ons te mailen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

terug

 

Meditatieve Stilteweek

'Ieder mens heeft van nature behoefte aan een spirituele dimensie in zijn leven.'

Deze uitspraak kunnen we vertalen naar: zich laten inspireren door het ongeziene of het beantwoorden van de vraag 'wat is het doel van mijn bestaan'.
In het dagelijkse leven komen we daar bijna niet aan toe vanwege de vele externe impulsen die op ons afkomen en waardoor we ons laten bezighouden. En dan ontstaat er als vanzelf dat innerlijke verlangen naar rust en stilte. Eerst op de achtergrond maar gaandeweg, als we er niets mee doen, wordt dit verlangen sterker. Totdat we op zoek gaan naar een gelegenheid waar invulling kan worden gegeven aan deze natuurlijke behoefte om contact te maken en te onderhouden met de spirituele dimensie waar we vaak onbewust zo naar verlangen.

En dan vind je La Renardière, een plek waar je in de stilte, omgeven door de natuur en zonder afgeleid te worden door de vele impulsen waar je zo aan gewend geraakt bent, op zoek kunt naar die inzichten en het bewustzijn die al zo lang voor je klaar liggen. Je hoeft je er alleen maar voor open te stellen.
Ik geef toe, het is even wennen om in de stilte te verblijven maar eenmaal zover zul je merken hoe helend deze periode zal zijn.
Natuurlijk is er een programma en voldoende begeleiding. Je hoeft dus niet in het diepe te springen.

Het programma van deze week is volgens de thema's loslaten, de stilte ingaan, verdiepen in jezelf en je spirituele bewustzijn, en langzaam datgene wat je hebt ervaren weer terugbrengen in je dagelijks leven.

Je verblijft op basis van zelfverzorging.
De week wordt begeleid en verzorgd door Ben en Ingrid Dudink.

terug


Superbewustzijn, deel 2

De ontwikkeling van het Superbewustzijn, een moderne inwijdingsweg.

In deze serie bijeenkomsten zijn we op weg naar een niveau van bewustzijn dat tot voor kort ondenkbaar was. Welke weg je ook kiest, met een open hart ben je altijd op de juiste plek. Laat je niet gek maken door het wereldnieuws. Richt je aandacht op het goede.

Wees dankbaar, geniet, lach, wees gelukkig. Verbind je met de Bron en leer hoe ook jij in het superbewustzijn kunt zijn.

In deze tweede week gaan we verder met waar we in week een mee waren begonnen. Het verkennen en onderzoeken van je eigen geestelijk leven.

We gaan ons een beeld vormen van hoe de mens vanuit de bron is ontstaan en wat daarbij het nut is van een geestelijk bewustzijn.

We maken het praktisch door te kijken hoe dit in de 21ste eeuw uitwerkt en krijgen een indruk waar we ons, evolutionair gezien, in deze ontwikkeling bevinden.

Vervolgens onderzoeken we het fenomeen reïncarnatie en bepalen het belang hiervan voor onze eigen geestelijke ontwikkeling gezien in het licht van deze tijd.

Tenslotte gaan we in deze week op zoek naar de factoren die onze eigen geestelijke ontwikkeling tegenwerken. Het doel hiervan is deze tegenwerkende krachten te leren kennen, herkennen en een strategie te ontwikkelen om deze negatieve invloeden om te zetten naar constructief bruikbare invloeden op het pad van geestelijk bewust worden.

Hoewel de theorie en filosofie waar we op uitkomen op zich zeer interessant en inzichtgevend zijn, zal dit alles ondersteund worden door een aantal oefeningen. Het gevolg hiervan is dat datgene wat jou duidelijk is geworden nog verder in je belevingswereld kan indalen.

Al met al zal deze week voldoende nieuwe inzichten opleveren om je nieuw te verwerven wereldbeeld verder vorm te geven

Zo belooft ook deze week weer een interessante stap te worden op weg naar jouw Superbewustzijn. Natuurlijk zijn we niet alleen met theorie, filosofie of feitenkennis bezig. Praktisch invullen en beleven vormen onderdeel van het programma.

Heb je nog vragen? Schroom dan niet ons te mailen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

terug


Superbewustzijn, deel 3

De ontwikkeling van het Superbewustzijn, een moderne inwijdingsweg.

De wereld is zoals hij is.
Kijk er met een glimlach naar en probeer zo min mogelijk te oordelen.
De ene helft van de wereld grijpt verlangend naar het licht van de waarheid, terwijl de andere helft wegkwijnt in de armen van angst en pessimisme.

Wie de volgende stap wil maken zal het oude moeten achterlaten. Laten we de sprong maken en het goede nieuws omarmen dat we in de kracht van het superbewustzijn, in liefde een betere wereld kunnen creëren.

Dit begint bij jou, bij mij, bij ieder van ons die heeft besloten het geestelijk deel van zijn leven meer te betrekken in zijn dagelijks bestaan.

Tot nu toe hebben we dit overgelaten aan grote instituten. Wat heeft dit ons opgeleverd? Wordt het niet tijd, nu we op het punt staan de sprong naar het nieuwe te maken, om zelf het heft in handen te nemen? Dit kan, nu we besloten hebben om het vergeten deel van ons menszijn weer in ons leven te betrekken.

Zo maken we samen een nieuwe realiteit.

In deze derde bijeenkomst bekijken we welke mogelijkheden we hiervoor zelf al in huis hebben. Vervolgens gaan we op weg het begrip spiritualiteit verder uit te diepen. Wat verstaan we hieronder, wat betekent het voor jou, wat kun je er mee en is dit voor ieder van ons hetzelfde? Is dit anders dan wat we tot nu toe hebben gedaan?

Hiervoor leggen we het instituut kerk onder de loep. Het is hun opdracht om op het spirituele vlak leiding te geven aan de mensen en hen de weg te wijzen naar een hogere geestelijke ontwikkeling. Als voorbeeld bekijken we hoe dit vanaf het begin bij het christendom is gegaan en hoe hieruit het instituut kerk is ontstaan dat we nu kennen.

Tenslotte verdiepen we ons inzicht in het begrip dualiteit en doen hierbij twee belangrijke ontdekkingen. 

Al met al belooft ook deze week een interessante stap te worden op weg naar jouw Superbewustzijn. Ook nu zullen er weer de nodige nieuwe inzichten ontstaan of bestaande inzichten verdiepen. Natuurlijk zijn we niet alleen met theorie, filosofie of feitenkennis bezig. Praktisch invullen en beleven vormen onderdeel van het programma.

Heb je nog vragen? Schroom dan niet ons te mailen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

terug


Superbewustzijn, deel 4

De ontwikkeling van het Superbewustzijn, een moderne inwijdingsweg.

Het spirituele veld vormt tezamen met het mentale, emotionele en fysieke veld één geheel in jouw bestaan als mens. We hebben vastgesteld dat het veld gericht op jouw geestelijke leven in ontwikkeling is achtergebleven. Hierdoor ben je niet in staat om voluit het leven te leven zoals dat voor jou bedoeld is. Om hier verandering in te brengen ben je op weg gegaan dit spirituele veld nader te onderzoeken want door de geestelijke energie in jezelf toe te laten, er mee bezig te zijn en je er in te verdiepen, verandert er fundamenteel iets in je. Het inzicht in jezelf en in de wereld om je heen verdiept zich. Er opent zich letterlijk een nieuwe wereld voor je.

Je hebt geleerd te relativeren waardoor de tegenstellingen, die zo kenmerkend zijn voor het veld van tweeheid, afvlakken en het vinden van oplossingen makkelijker wordt. Dit is de basis op weg naar een nieuwe wereld waar vrede, vrijheid, respect en verdraagzaamheid kenmerken van zijn.

In deze vierde bijeenkomst gaan we verder met ons onderzoek naar de taak van de kerk als schakel in onze geestelijke ontwikkeling op weg naar geestelijke volwassenheid. We stellen ons kritisch op en onderzoeken in hoeverre dit instituut voldoet aan haar oorspronkelijke opdracht.

We maken kennis met de gnostiek en ontdekken dat we zonder deze op één been hinkend door het leven gaan. Gestimuleerd door wat de Nag Hammadi geschriften ons te vertellen hebben, richten we onze aandacht op de belangrijke rol die de vrouw hierin te vervullen heeft.

Uit ons onderzoek naar deze en andere samenhangende onderwerpen gaan we tenslotte de grote hierachter liggende lijnen en verbanden ontdekken en ontdek je welke rol jij als individu hierin speelt.

Uit het feit dat onze ontwikkeling op geestelijk gebied, ten opzichte van de andere leefgebieden (mentaal, gevoel en fysiek) stagneert, kunnen we afleiden dat hier iets niet soepel verloopt. Wat is er mis gegaan en wanneer? Welke rol spelen de tegenwerkende krachten hierin en waar vinden zij hun oorsprong?

Door het antwoord op deze en andere vragen te vinden, ontstaat bij jou en bij mij het inzicht in wat er nu werkelijk aan de hand is en komen we tot de conclusie dat de uitspraak dat in onze tijd niets meer is wat het lijkt, echt waar is.

Door deze nieuwe inzichten ben je nu in staat een strategie te ontwikkelen waardoor je werkelijk grote stappen kunt maken op weg naar eenheid in jezelf en in de wereld. Een uitdaging die werkelijk de moeite waard is om er (spirituele) energie in te steken. Een ontwikkeling die voldoet aan de oorspronkelijke opdracht aan ieder mens om zijn eigen Goddelijkheid weer te ontdekken, deze te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen.

Met deze conclusie sluiten we op een waardige manier deze serie bijeenkomsten af.

Heb je nog vragen? Schroom dan niet ons te mailen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

terug

Aanvullende gegevens