Bijen

Toen wij enkele jaren geleden enthousiast met imkeren begonnen, zochten we een mooie plek aan de rand van het bos dichtbij het meditatiehuisje uit. Twee bijenkasten kregen daar hun plek. Ideaal, dachten we. Goede uitvlieg mogelijkheden naar allerlei drachtplanten in de directe omgeving en bv in het voorjaar veel koolzaad, en zonnebloemen. Na het eerste jaar ontdekten we dat deze standplaats ook zijn nadelen had ivm met de overmatige belangstelling voor de kasten met hun zoete inhoud door o.a. grote bosmieren, verschillende soorten muizen en vossen. Hierdoor hebben de eerste twee volkjes de winter niet overleefd.

Wij vonden een nieuwe standplaats voor de kasten op de tennisbaan. Tegelijkertijd besloten we een mooie bijenstal te maken waar we de nu nog lege kasten inzetten en onze spullen konden bewaren. Makkelijk toch?


Nu nog nieuwe volkjes. Hier kwam de natuur ons te hulp. Begin juni 2015 hoorden we het bekende zoemende geluid van veel bijen. Toen we gingen kijken was een zwerm bezig om zich in één van de kasten te vestigen. Een imposant gezicht en voor hen een opgeschud bedje dus.
Nadat we van de verbazing hierover waren bekomen, gebeurde enkele dagen later hetzelfde met de tweede kast. Kennelijk waren ze toch wel onder de indruk van de riante behuizing die we klaar hadden staan of moeten we dit onder 'imkergeluk' rekenen?
Hoe het ook zei, we hadden weer twee volkjes en zijn zo de zomer in gegaan.

De waarde van bijen voor ons mensenBijen Ben

Miljoenen jaren geleden, lang voordat er ook maar een mens deze aarde bewoonde, waren de bijen al met hun werk begonnen. Immers de bijen zorgen voor 80% van alle bestuiving. De rest is door de wind en andere vormen. Het was een bijzondere tijd in de evolutie toen de bijen verschenen.

Bijen werken samen met planten, bomen, struiken en hun bloemen en voorzien zo in de voeding voor mens en dier. Een mooi ecologisch natuursysteem.

Als je vandaag eet, sta dan eens stil bij het aandeel dat het werk van de bijen hebben gehad in je maaltijd. Zonder bijen zou ons bord gedeeltelijk leeg zijn.

Sinds het begin zijn er eonen voorbij gegaan en op een goede dag was er de eerste mens. Hij keek om zich heen en vond zijn tafel gedekt.

Een derde van al ons voedsel komt voort uit de bestuiving door bijen. Veel vruchten, groenten en granen zullen, als de bijen verdwijnen, enkel nog in onze herinnering bestaan. Wat zal dit betekenen voor de mens, maar ook voor de dieren en de planten?

Bijensterfte

Er is iets ernstigs aan de hand met de bijen. En het lijkt er op dat we kunnen zeggen dat de mens daar een grote factor in is. Enige tijd geleden  lazen we in ecologische vakbladen over de verdwijning van de bijen in China. Daarom is men daar begonnen met bestuiving van vruchtbomen met de hand, door mensen dus. Op You Tube vind je daarover filmpjes. Het is in China en op de Filipijnen inmiddels een gewone zaak geworden. Wij vinden dit eigenlijk te gek om waar te zijn. De bijen worden vermoord en in plaats dat de veroorzakers hiervan worden aangepakt, kiezen we ervoor het symptoom te bestrijden (Waar heb ik dit meer gezien?).

Maar ook in Europa en de VS sterven er de afgelopen jaren vele bijenvolken. In Duitsland is gebleken dat van de 30 bijen er 29 gif van de bestrijdingsmiddelen in zich dragen.

De Amerikaanse multinational Monsanto, die o.a. verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en introductie van steriele zaden (waardoor na 1x planten de volgende plant geen vruchtbaar zaad draagt...je moet dan bij Monsanto weer nieuw zaad kopen), heeft onder andere in India willens en wetens door genetische manipulatie het stuifmeel van voedingsgewassen vergiftigd, zodat bijen er sterven als ze hun werk doen. Ook de firma Bayer speelt hierin een dubieuze rol.

In de VS verdween in 2007-2008 1/3 van alle bijenvolken.
Daarnaast is er sprake van de Varroa mijt, het verlies aan habitat en de straling van mobiele telefoons, wifi etc., als oorzaken van het verdwijnen van de bijen.

Op La Renardière willen wij een bijdrage leveren om deze bijzondere diersoort te helpen overleven. We geven hen daarom een plek op ons landgoed. Daartoe hebben we reeds in 2011 een cursus bijenhouden (imkercursus) gevolgd.

Alsof ze wilden zeggen ‘Hier zijn we’, heeft in 2012 een zwerm bijen spontaan hun intrek genomen in één van de niet gebruikte schoorstenen. In 2013 zijn we daarop actief met het bijenhouden begonnen.

We zijn erg blij met de hulp van Matthijs van der Eng. Van hem konden we kasten en materialen kopen en als ervaren imker stond hij ons vanuit Nederland met raad en daad bij.

Aanvullende gegevens