Duurzaam

Ecologie is voor ons een lifestyle.

Het is onze actie tegen natuur-vernieling en menselijke uitbuiting.

Op dit stukje aarde wordt niets en niemand uitgebuit en streven we naar een vrije, rechtvaardige en ecologisch harmonieuze wijze van samen leven.

Dit houdt  onder andere ook in het gebruik van natuurlijke producten in alle aspecten van ons leven, bv bij het gebruik van de huishoudelijke producten zoals was- en schoonmaakmiddelen, maar ook eten we zoveel mogelijk onbespoten voeding, hebben zorg voor de natuur en gebruiken zonnewarmte en regenwater voor huishoudelijk gebruik.

Materiaal en grondstoffen worden niet verspilt, maar zo mogelijk hergebruikt. Samen ruilen en delen is een ander belangrijk aspect van milieubewust omgaan met grondstoffen. Om die reden maken de Vrienden van La Renardière via deze website gebruik van een ruilsysteem. Samen werken, lachen, huilen en delen zorgt ook voor duurzame relaties.

Duurzaam bosbeheer
Per 13 februari 2009 is ons bos PEFC gecertificeerd. Hiermee is aan onze duurzame manier van bosonderhoud een formele erkenning gegeven. In het kort betekent het dat we onze bossen op het landgoed, samen zo'n 32 hectare, beheren op een manier die
rekening houdt met de ecologische en sociale functies die het bos vervult, nu én in de toekomst. Ook het bos willen we zodanig beheren dat het systeem van permacultuur hier zijn werk kan doen.

Bewust watergebruik
De huizen van La Renardière bevinden zich op een heuvel, gelegen tussen twee dorpjes. Vanaf de bouw in 1935 tot op heden is het domein nooit aangesloten geweest op het waterleidingnet. Om toch over water te kunnen beschikken wordt iedere mogelijkheid benut om hemelwater op te vangen. Water stroomt vanaf de daken van de gebouwen via grindfilters in betonnen bassins onder de huizen waar het donker en bij een constante lage temperatuur wordt opgeslagen.
Middels pompen in de kelders worden de leidingen in de huizen weer van waterdruk voorzien.
Dit opgevangen regenwater is uitstekend te gebruiken voor allerlei toepassingen zoals douchen, wassen, toiletspoelingen etc. Consumptie rechtstreeks uit de kraan wordt echter afgeraden, daarvoor is mineraalwater uit flessen beschikbaar.
Verder hebben we allerlei waterbesparende maatregelen genomen om het watergebruik te verminderen, waaronder waterbesparende toiletten en spaardouchekoppen.
Daarnaast vragen wij onze gasten bewust met water om te gaan en het niet onnodig te verbruiken.


Zonne energie
Twee huizen zijn voorzien van zonnepanelen met bijbehorende systemen die voor de warmwatervoorziening zorgen. In de zomer is het rendement het hoogst, in de winter zijn ze minder effectief.


Stoken op hout
Om de huizen warm te houden stoken we biomassa in de vorm van hout, uiteraard uit eigen bos. Met een sfeervolle houtkachel zorgen we voor de nodige warmte in koude tijden.

 

Aanvullende gegevens