Aura- en Chakrareading en -healing

Reading

Net als ieder ander levend organisme heeft elk mens een energetische uitstraling: de aura en daarin zijn specifiek de chakra's waarneembaar.
Je aura werkt als een soort harde schijf; alles wat je meemaakt alsook je reactie daarop en je gevoelens daarover worden opgeslagen.
Iemand die geoefend is in het lezen van de aura (een reader), heeft geleerd om deze energie te vertalen naar gedetailleerde informatie om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in patronen die in de loop van de tijd zijn ontstaan. De informatie die je tijdens een aurareading-consult krijgt, kan er toe bijdragen dat de kijk op jezelf en de wereld wordt verbreed, zodat je tot ruimere bewustwording kan komen.

Ook als onderdeel van een therapietraject kan een aurareading van onschatbare waarde zijn. Door zich af te stemmen op relevante informatie kan een reader op eenvoudige wijze inzcht bieden in het ontstaan van uiteenlopende problemen (blokkades) op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Door dat inzicht wordt het makkelijker om oordelen los te laten en liefdevoller naar jezelf te kijken. Daarnaast komt er ook informatie over mogelijke oplossingen naar boven en vaak ook een indicatie hoe je aan de hand van je eigen mogelijkheden en kwaliteiten daar zelf iets mee kunt doen.
Een aurareading brengt op eenvoudige wijze in kaart hoe een probleem op meerdere gebieden invloed uitoefent waardoor je snel tot de kern van de blokkade kan doordringen. Vervolgens kan, indien nodig, met behulp van bijvoorbeeld hypnotherapie of healing de blokkade worden opgelost.

Het is mogelijk om van te voren specifieke vragen te stellen maar zeker als de aurareading onderdeel uitmaakt van therapie, is dat niet noodzakelijk. Tijdens de reading wordt er vanzelf een rode draad zichtbaar die aangeeft wat er op dit moment in je leven speelt.

Healing

Bij een aura- en Chakrahealing wordt kosmische energie via de handen van de healer doorgegeven aan de behandelde persoon. Deze wordt niet aangeraakt tijdens de healing. Er wordt in het auraveld gewerkt.
De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De intake, waarbij ook de hulpvraag wordt vastgesteld.
  • De energetische diagnose,
  • De standaardbehandeling,
  • De detailbehandeling,
  • Een kort nagesprek.

Door het auraveld af te tasten kan de healer elke afwijking in het energiepatroon en in de chakra’s in kaart brengen. Wij noemen dit de energetische diagnose. Ook negatieve energieën en of patronen die zijn binnen gedrongen worden zo gevonden.

De behandeling is gericht op het harmoniseren van het energieveld en het verwijderen van stagnerende invloeden. Hierdoor kan de energie weer vrij gaan stromen waardoor je lichaam, ziel en geest de kans krijgen weer heel te worden.
Ook werken we aan het energetisch verhogen van je afweer tegen kwalijke invloeden van buitenaf. Denk daarbij aan hitte, kou, wind, bacteriën en virussen. De ervaren heelheid die daarna kunt ervaren, helpt je systeem op weg om op eigen kracht weer optimaal te functioneren. Healing brengt je dichter bij jezelf en bevordert veranderingsprocessen.   Aura van de mens                                                 Aura van een boomblad

Aanvullende gegevens