Hypnotherapie

Met hypnotherapie kan je werken aan emotionele, psychische of lichamelijke klachten. Tevens is het een manier je bewuster te worden van allerlei belemmerende gedachten en gedragspatronen in je leven en je daarvan te bevrijden.

Deze vorm van therapie kan helpen meer balans en zelfvertrouwen te vinden en evenwichtiger in het leven te staan.

Hypnotherapie maakt doelgericht gebruik van een natuurlijke vorm van trance waardoor je het denken voldoende loslaat, maar toch alert en bewust blijf, om in contact te komen met diepere lagen van jouw bewustzijn. Op deze manier kom je, bijvoorbeeld, gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen, emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren en wordt inzicht verkregen in de oorzaak van de klachten.

Ook wordt contact gemaakt met het onbewuste en kan je bronnen aanboren in jezelf zoals nieuwe levensenergie waarmee nieuwe mogelijkheden en oplossingen ontstaan.

Methoden

Een combinatie van de volgende methoden kan worden toegepast:

Visualisaties, ontspanningsoefeningen, mindfulness-oefeningen, coaching, regressietherapie, innerlijk-kind werk, NLP, gestalt, re√Įncarnatietherapie, voorouderregressie, rationeel-emotieve therapie (RET), psycho-immunologie, werken met dromen

Aanvullende gegevens