Spiritueeltherapie

Spiritueeltherapie valt onder transpersoonlijke psychotherapie.

We kunnen met je samenwerken als je:

* je gids of spiritueel begeleid(st)er wilt ontmoeten;
* last hebt van angsten of fobieën;
* in je gedrag iets hebt dat je wilt veranderen; 

* een opvallende relatie hebt met je naaste, positief of  negatief; 
* kind het moeilijk heeft of problematisch gedrag vertoont;
* huisdier ongewenst gedrag vertoont;
* negatieve energie hebt in je aura; 

* last hebt van negatieve energieën (entiteiten) in je huis; 
* terugkerende dromen hebt;
* het verlangen hebt om spiritueel te groeien;

Wij gebruiken de volgende behandelmethodes:
* ontmoeting met je gids      -  de weg naar je gids weten en leren communiceren met hem of haar
* regressietherapie               -  terug in de tijd, herbeleven en verwerken;
* reïncarnatietherapie           -  terug in de tijd naar vorige levens, herbeleven en verwerken;
* voice dialogue                   -  spreken met delen (ook op afstand);
* ego states                        -  spreken met delen in trance;
* aura-exploiratie                  -  het verkennen en helen van je aura;
* rouwverwerking                  -  verwerken van het verlies van een geliefde, naaste of een ander verlies;
* bergkristal                          -  het verwijderen van negatieve energie (ook op afstand);
* child dialogue                     -  het via jou als ouder oplossen van de problemen van je kind;
* energetisch zuiveren           -  het reinigen van je huis van entiteiten (ook op afstand);
* balanceren                          -  het in balans brengen van de vier elementen die in ons energielichaam
* bach bloemsems                 -  het met deze remedies behandelen van tekorten in onze energie;
* coaching                             -  het ondersteunen en begeleiden bij je spirituele ontwikkeling.

Werken op afstand

Tenslotte: Veel mensen zenden ons per email een foto van zichzelf en vragen om onze positieve intenties ter verbetering van hun kwaliteit van leven. Volgens de methode die beschreven is in het het boek "Het Veld" van wetenschapsjournaliste Lynn McTaggert, mochten we een bijdrage leveren aan hun proces. Wil je dit ook, neem dan gerust contact met ons op via email.

Aanvullende gegevens